بهشت ,همچون ,جهنم ,بعضی ,بعضی همچون

 

ولی نه در آن آزار می بینند ونه در آن میمانند و این کار برای مشاهده عذابهای دوزخیان و پی بردن به نعمت های جاودانه الهی در بهشت است؛ چرا که ((قدر عافیت را کسی می داند که به بلایی گرفتار آید)) در حدیثی از پیامبر     نقل شده است که ((همگی مردم وارد دوزخ می شوند، سپس بر حسب اعمالشان از آن بیرون می آیند.بضی همچون برق ، بعضی کمتر از آن همچون تند باد، بعضی همچون دویدن اسب تندرو، بعضی همچون سوار معمولی، و مانند پیاده تند رو و برخی هم مانند کسی که معمولی راه می رود.[1] به هر حال میان این دوو دسته از آیات هیچ گونه تضاد و تناقض وجود ندارد، و اگر مجاهدان در راه خدا به طور مستقیم و در بدو امر هم به بهشت بروند اما خواه ناخوا بعدا هم که شده باید چنین منظره ای را ببینند.ولی توجه به این نکته نیز لازم است که مجاهدان فی سبیل الله به طور مستقیم بعد از شهادت وارد بهشت برزخی می شوند نه بهشت آخرت که بعد از حساب و کتاب اعمال در روز قیامت وارد آن می شوند. چون دو بهشت و دو جهنم وجود دارد. بهشت و جهنم برزخ و بهشت و جهنم قیامت، که بعد از حساب و کتاب برزخ می نمایند.[1] 2حویزی، عبد علی جمعه تفسیر نور الثقلین ج3 ص353

منبع اصلی مطلب : بر آستان حضرت دوست
برچسب ها : بهشت ,همچون ,جهنم ,بعضی ,بعضی همچون
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : ادامه پاسخ به شبهات قرآنی1